Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos planas

Tikslas – rūpintis Pasvalio rajono gyventojų sveikata ir ją stiprinti.

Atsakingi asmenys: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai: Jovita Mikalajūnienė ir Birutė Kazilevičienė

Uždavinys

Priemonė

Atlikimo terminas

Atsakingi vykdytojai ir dalyviai

1.1 Stiprinti Pasvalio rajono gyventojų sveikatą, teikiant kokybiškas, priimtinas ir prieinamas visuomenės sveikatos paslaugas

Rūpintis Pasvalio raj. savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenes sveikos gyvensenos

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.

Skatinti Pasvalio miesto gyventojus dalyvauti vykdomosiose prevencinėse programose

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.

Organizuoti ir vykdyti fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, psichikos sveikatinimo, saugios aplinkos, infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktikos renginius

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, nevyriausybinių organizacijos, bendruomenės ir kt.

Nuolat rengti straipsnius rajono gyventojams spaudoje, internetinėje svetainėje ir ruošti padalomają informaciją aktualiomis sveikatos stiprinimo temomis

2014 m.

Miesto ir rajono gyventojai, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai

Vykdyti renginius rajono visuomenei įsimintinoms sveikatos dienoms paminėti

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

Vykdyti projekto „Pasvalio rajono priklausomybių sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimas“ priemones

2014 m. rugsėjo-lapkričio mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, rajono visuomenė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio skyrius, Švietimo ir sporto skyrius

Vykdyti projekto „Tuberkuliozės prevencinė programa Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams“ priemones

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, rajono gyventojai

Nuolat gyventojams teikti informaciją apie sveikatinimo priemones ir renginius

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, rajono gyventojai

Organizuoti ir vykdyti mankštos užsiėmimus

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Bendruomenių šventės metu organizuoti ir vykdyti akciją Pasvalio mieste ar rajone „Sveikatos palapinė“

 

2014 m. birželio-rugsėjo mėn.

2014 m. balandžio-gegužės mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, miesto ir rajono visuomenė

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, miesto ir rajono visuomenė

Organizuoti kasmetinę sveikatinimo išvyką į šventę „Palangos ruoniai 2014“

2014 m. vasario mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, Pasvalio sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“

Bendradarbiauti ir organizuoti regioninę konferenciją „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nauji iššūkiai ir galimybės“

 

2014 m. vasario mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, SMLPC, Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla

Organizuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimo veiklą įstaigų darbuotojams

2014 m.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai

Organizuoti ir vykdyti sveikatinimo renginį „Asterikso ir Obelikso sveikatiada“

2014 m. birželio mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, daugiafunkciai centrai, nevyriausybinių organizacijų nariai, bendruomenės, švietimo įstaigos ir kt.

Organizuoti ir vykdyti „Kuprinių svėrimo akciją“ mokyklose

2014 m. rugsėjo-spalio mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Organizuoti ir vykdyti „Šiaurietiško ėjimo mokymus“ Pasvalio mieste ir rajone

2014 m.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai

Organizuoti ir vykdyti „Judėjimo sveikatos labui“ dienos minėjimą

2014 m. gegužės mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Organizuoti ir vykdyti „Judriosios savaitės minėjimą“ Pasvalio rajone

2014 m. rugsėjo mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Organizuoti ir vykdyti Pasaulinės AIDS dienos minėjimą

2014 m. gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

Organizuoti šiaurietiškojo ėjimo takų atidarymą Pasvalio miesto parke

2014 m. rugsėjo mėn.

Biuro darbuotojai

Organizuoti ir vykdyti Pasaulinės širdies dienos minėjimą

2014 m. rugsėjo mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai

Organizuoti ir vykdyti Psichikos sveikatos dienos minėjimą

2014 m. spalio mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai

Organizuoti ir vykdyti prevencinius susitikimus su socialinės rizikos šeimų tėvais

2014 m. rugsėjo –gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, socialiniai darbuotojai

 Tikslas – nuolat stebėti, analizuoti ir vertinti Pasvalio rajono gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas Kęstutis Knizikevičius

Uždavinys

Priemonė

Atlikimo terminas

Atsakingi vykdytojai ir dalyviai

1.1 Kaupti Pasvalio rajono bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, analizuoti ir vertinti jų pokyčius

Duomenų pagal Pasvalio rajono bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, analizuoti ir vertinti jų pokyčius.

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, HISIC ir statistikos duomenų bazės ir kt.

1.2 Rinkti ir analizuoti duomenis apie aplinkos veiksnius darančius įtaką gyventojų sveikatai

Stebėti aplinkos veiksnius            

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Higienos institutas, Aplinkos apsaugos agentūra ir kt.

 

1.3 Rinkti ir analizuoti duomenis apie socialinę ir ekonominę būklę, veikiančią gyventojų sveikatą

Stebėti socialinius ir ekonominius veiksnius

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio darbo birža, Pasvalio rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio skyrius, Statistikos departamentas ir kt.

1.4 Rinkti ir analizuoti duomenis apie Pasvalio rajono gyventojų demografinę situaciją

Kaupti duomenis apie Pasvalio rajono gyventojų demografinę situaciją

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Statistikos departamentas ir kt.

1.5 Kaupti ir analizuoti Pasvalio rajono bendrojo lavinimo įstaigų mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, traumų, infekcinių ligų susirgimų, atvejus

Kaupti Pasvalio bendrojo lavinimo įstaigų mokinių profilaktinių patikrinimų duomenis, traumų, infekcinių ligų susirgimų, atvejus ir kt.

2014 m.

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1.6 Kaupti ir analizuoti Pasvalio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis

Kaupti Pasvalio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis

2014 m.

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio raj. ikimokyklinės įstaigos

1.7 Kaupti ir analizuoti kaip rajono gyventojai dalyvauja vykdomosiose ligų prevencijos programose

Kaupti duomenis apie Pasvalio rajone vykdomas ligų prevencijos programas

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Teritorinė ligonių kasa

1.8 Skelbti Pasvalio rajono visuomenės sveikatos duomenis

Teikti duomenis Pasvalio rajono savivaldybei ir visuomenei apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius ir jų priežastis

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

1.9 Apklausos būdu rinkti duomenis Pasvalio rajono visuomenei, aktualia tema, susijusia su sveikata

Atlikti tyrimus pasirenkant aktualias temas, susijusias su visuomenės sveikata

2014 m.

Pasvalio raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Pasvalio rajono gyventojai

         

 Tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą, mažinant rizikos veiksnius

Atsakingas asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Kęstutis Knizikevčius

Uždavinys

Priemonė

Atlikimo terminas

Atsakingi vykdytojai ir dalyviai

 

1.1.Gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų sveikatos žinias bendradarbiaujant su ikimokyklinėmis įstaigomis

Organizuoti ir įgyvendinti sveikatinimo renginius vaikams, tėvams ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojams

2014 m.

 

 

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojai, įstaigas lankantys vaikai ir jų tėvai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

 

 

 

 

 

Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų šventę „Laiminga vaikystė“

2014 m. gegužės mėn.

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos suaugusiųjų švietimo skyrius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai, ikimokyklinio amžiaus vaikai

 

Bendradarbiauti vykdant Tarptautinio konkurso „Sveikuolių-sveikuoliai“ II etapo įgyvendinimą

2014 m. vasario-kovo mėn.

Pasvalio r. sav. Švietimo ir sporto skyrius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistai, konkurso dalyviai (I etapo nugalėtojai), pedagogai

 

1.2. Stiprinti Pasvalio miesto ir rajono mokinių sveikatą

Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą, vykdomą mokyklose

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai

 

Suteikti žinių apie ligų profilaktiką ir sveiką gyvenseną

2014 m.

Rajono mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai.

 

Organizuoti renginius, skirtus minėti - „Vasaris-sveikatos mėnuo“.

Fizinio aktyvumo renginiai rajono ugdymo įstaigose.

2014 m. vasario mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti ir vykdyti renginius mokiniams sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių, asmens higienos temomis

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokiniai

 

Teikti konsultacijas mokiniams, tėvams, pedagogams sveikatos stiprinimo temomis

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti ir vykdyti renginius, skirtus atmintinoms, pasaulinėms ir tarptautinės sveikatos dienoms paminėti

2014 m.,

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

 

 

 

Vykdyti Europos Judriosios savaitės minėjimo renginius

2014 m., rugsėjo mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Vykdyti akcijas ugdymo įstaigose Pasaulinei rankų higienos dienai paminėti

2014 m. gegužės mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti ir vykdyti akcijas „Gėlė vietoje cigaretės“ ugdymo įstaigose

2014 m. gegužės mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti Pasaulinės psichikos sveikatos dienai paminėti renginius mokiniams, tėvams, pedagogams

2014 m. spalio mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti ir įgyvendinti renginius Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti

2014 m. lapkričio mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti ir įgyvendinti renginius Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti

2014 m. lapkričio mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Vykdyti renginius, skirtus AIDS dienai paminėti

2014 m. gruodžio mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

 

Organizuoti ir vykdyti krepšinio 3x3 turnyrą „Kai mūsų širdys plaka išvien“

2014 m. birželio-liepos mėn.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, Pasvalio policijos komisariatas

 

 

 

 

 

Įgyvendinti „Pasvalio rajono mokyklų pradinių klasių

ir Pasvalio specialiosios mokyklos mokinių

asmens higienos įgūdžių ugdymo ir įtvirtinimo

2014 – 2016 metų programos“ priemones

 

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai

 

Organizuoti konkursą „Laisva klasė nuo/be svaigalų“

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, Pasvalio r. sav. Švietimo ir sporto skyrius, mokyklų bendruomenės, mokinių tėvai,

 

Bendradarbiauti vykdant Tarptautinio konkurso „Sveikuolių-sveikuoliai“ II etapo įgyvendinimą

2014 m. vasario-kovo mėn.

Pasvalio r. sav. Švietimo ir sporto skyrius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, konkurso dalyviai (I etapo nugalėtojai), pedagogai

 

Organizuoti edukacinius susitikimus su mokiniais Visuomenės sveikatos biure

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai

 

Organizuoti prevencinius susitikimus su socialinės rizikos šeimų tėvais

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, socialiniai darbuotojai

 

Organizuoti prevencinius renginius socialinės rizikos grupės vaikams

2014 m.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai, socialiniai darbuotojai

 

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131