Pasvalio r. bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos

Kategorija Naujienos
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras jau antrus metus vykdo Pasvalio r. bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymus, kurie trunka net kelis mėnesius (40 val.). Šiemet mokymai jau yra baigti Pasvalio Riešuto mokykloje. Juos vedė gebėjimų stiprinimo komanda: psichologė Milda Kerpiškienė ir socialinė pedagogė Daiva Dūdienė.
 
Tokio pobūdžio mokymuose gali dalyvauti mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokytojų padėjėjai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, psichologai, psichologų asistentai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, visuomenės sveikatos specialistai, mokyklos administracijos darbuotojai.
 
Gebėjimų stiprinimo metu grupė pirmiausia pristato aktualias mokyklos problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro tolesnių konsultacijų planą, kuriame nurodomos konsultacijų metu nagrinėtinos problemos. Konsultacijų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas. Po vienos konsultacijos pateiktos rekomendacijos vienai problemai spręsti laikomos viena rekomendacija. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitose konsultacijose.
 
Mokymų metu buvo analizuojamos dalyvių keliamos problemos bei pasitelkiant grupėje vykstančius procesus, formuojamos rekomendacijos sunkumams spręsti. Projekto turinys daugiau orientavosi į psichologinės sveikatos stiprinimą. Analizuojamos priemonės, prevenciškai veikiančios psichologinio perdegimo riziką, didinančios darbuotojų psichologinį atsparumą, nagrinėjamos priemonių pritaikymo galimybės. Dalyviai praktiškai prisilietė prie pagalbos sau metodikų ir jų praktikavimo kasdieniniame gyvenime, tokiu būdu sulekiant dėmesį į savo psichologinę gerovę, mažinant psichologinių sunkumų atsiradimo riziką.
 
Remiantis iškeltomis problemomis, buvo nagrinėjami tie aspektai, kurie bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės nariams yra keliantys ar gali kelti nerimą, įtampą, sunkias emocijas ir kitus psichosomatinius jausmus. Vykdytos konsultacijos tomis temomis, kurios pareikalauja daug žmogiškųjų resursų, psichologiškai išbalansuojančios žmogų – savižudybės, mokytojų, mokinių, tėvų atsakomybė, mokinių teisės ir pareigos. Aptarti emocijų kontroliavimo būdai, relakso metodai.
 
Norime pasidalinti vienos Pasvalio mokyklos, mokymų komandos refleksija:
"Laikotarpis gan sunkus kiekvienam mūsų. Todėl buvo labai laiku ir vietoj stabtelėta, kad "pasikapstyti" savo asmeniniame vidiniame pasaulyje, surikiuoti ten pliusiukus ir minusus, rasti trukdžius, kurie neduoda ramiai atlikti tiek įprastas kasdienes veiklas, tiek įgyvendinant siekius ir svajones. Susitikimų metu, pokalbių ir diskusijų pagalba, buvo galima pasitikrinti ir save išegzaminuoti kas buvo daryta ne taip ir kur eita teisingu keliu. Tiesiog kiekvienam dalyviui buvo suteikta galimybė perleisti save, savo emocijas ir galimybes per informatyvų filtrą, o praktinių užsiėmimų metu galimybė išjausti save ir įsijausti į save suteikė tam tikros vidinės stiprybės ir poreikio tai praktikuoti ir toliau (bent jau man.). Malonu, kad tokie projektai yra vykdomi mokyklos bendruomenės nariams, dirbantiems su mokiniais, nes jau įprasta, kad visos pagalbos ir konsultacijos mokyklose nukreiptos tik mokinio gerovei, o tie, kurie kasdien bendrauja ir bendradarbiauja su mokiniais, dažniausiai paliekami "už borto". Ačiū už geras emocijas, patarimus ir buvimą kartu! Sėkmės".
 
Baigdama konsultacijas, gebėjimų stiprinimo komanda niekada neatsisveikina visam. Palieka kontaktus ir galimybę būti pasiekiama esant reikalui (ruošiantis klasės valandėlėms, posėdžiams, tėvų susirinkimams, iškilus emociniams niuansams).
 
Nuoširdžiai dėkojame Pasvalio Riešuto mokyklos kolektyvui už bendradarbiavimą.
 
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija
 
 
 
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131