Jonas Mekas. MO muziejaus nuotrauka Jonas Mekas. MO muziejaus nuotrauka

Tik nenorėk visko suprasti (Jonas Mekas)

Kategorija Naujienos
Pandeminės informacijos nuovargis, o gal vienišumas prašyte prašo atsiversti knygą. Kokią nors. Pavyzdžiui Jono Meko „Laiškai iš niekur”. Knieti sužinoti ar jis parašė apie jogą taip, kaip cituojama socialinės medijos paskyrose? „..Ir supratau, kad sėdėt kur nors ir mąstyt, kulnais po šikna, nieko bendro nei su sveikata, nei su dvasia neturi (....) visi jogai ir fakyrai miršta jauni. Visi tie, apsėsti savo kūno ir dvasios sveikata žmonės. Kulnai po užpakaliu nepadeda ilgiau gyvent, ir tiek. Dievas juos pasiima jaunus, kad į blogą neišeitų begyvendami..“
Kiekvienas, kuris praktikuoja jogą gali patempti lūpą, žinodamas, kad tai ne toks blogas užsiėmimas. Sakyčiau geras. Tiesą pasakius, tempimo pratimai jaunina kūną, o meditacija nuramina minčių triukšmą.
Kas supras jo asmenybės fenomeną? „Būdamas rimto amžiaus, ir daug skaitęs, ir daug girdėjęs“. Gal šis Don Kichotas (kaip save vadino) visai neketino pražingsniuoti per šilkinius indiškus kilimus su auliniais ūkininko batais? Gal neužtenka perskaityti vieną pastraipą? „Tik nenorėk visko suprasti“, - sako jis.
Sekančiame dienoraščių skyriuje J.Mekas žavisi anglų skulptoriaus Henry Moore žmona, kuri daug metų gyveno tik oru ir vandeniu. Be jokio maisto. (?!) “Aš esu ją sutikęs, ir aš stebėjausi jos energija. Ji visus savo vyro reikalus tvarkė, ir labai energingai. Ji ir jos judėjimo nariai rimtai studijavo visą kvėpavimo techniką, viską, kas yra žinoma nuo senovės indų filosofų iki dabar. Bet Lietuva ir lietuviai dar labai toli iki to”, - rašo J.Mekas.
„A, pasaulis pilnas stebuklų. Aš pats tai jau tikiu stebuklais.“... „Niekinti kitus – didybės manija. Neieškoti, neturėti jokių kitų polėkių yra labai primityvu. Kodėl kritikuoti, kodėl nenorėti augti, plėstis į kitus akiračius?“, - duodamas interviu 2019 metais klausia J.Mekas.
Žinomiausias pasaulyje XX amžiaus tautietis turėjo savo autentišką nuomonę apie Europos Sąjungą, apie Dievą, senosios Kinijos Zen filosofiją, apie jogą. Daug visko. Jo nevaržo tradicijos, perdėta vidinė disciplina ir savicenzūra, - sako kritikai.
Jonas Mekas mėgo stovėti ant galvos. Matyt kokia nors avangardinė jogos atmaina, kurią jis praktikavo slapčia, basomis kojomis, užsidaręs visus langus, ir be galo žavėdamasis Vydūnu, pirmuoju Lietuvos jogu..
„Dabar jau kai kas įtaria mane miestiečiu, inteligentu besant... O kas už visko? – ūkininkas, bernas, kuris vakare, kai niekas nemato, užsidarinėjęs langus, užsirakinęs, apatinėm kelnėm po kambarį šokinėja ir basom kojom džiaugias..“ (Žmogus be vietos. Nervuoti dienoraščiai). „Aš vaikas, sėdėdavau ant lauko ežios ir žiūrėdavau, kaip mano tėvas su sėtuve ant kaklo eidavo per lauką, lėtai, vienodu žingsniu, sėdamas rugius, su absoliučia koncentracija. Jo kiekvienas žingsnis, mostas buvo sujungtas kartu su žeme, su lauku, su tom sėklom: joks jogas niekados nebus arčiau šito pasaulio, šitos žemės, kaip ūkininkas“ (Laiškai iš niekur). „Akgi – ar kiekvienas lietuvis nėra lyrikas? Ar šiaip, ar taip bandytų jis tai nuslėpt – vis tiek jis lyrikas. Gal tai dėl to lietuvis ir be gamtos negali būti. Ak, kaip lietuvis be laukų platumos, be pievų, be upelių, be sniego, ir be bobų vasaros vortinklių! Tai dėl to ir rūpintojėlis vis į laukus įsižiūrėjęs, vis užsisvajojęs..“ (Nervuoti dienoraščiai).
 
Vilma Jankevičienė, Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro direktorė
 
Nuotraukoje Jonas Mekas ir filmo "Blogas leitenantas" autorė Zoe Lund stovi ant galvų. 1994 m. Portugalija.
Nuotrauka publikuota knygoje "Laiškai iš niekur".
 
Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių, žmonės šoka, žmonės ant scenos ir viduje
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131