Vandens tyrimų rezultatai

Kategorija Naujienos
2021 metų liepos 12 dieną gauti Pasvalio mieste esančių: Šilo ežero, Lėvens upės Pasvalio m. parke ir Lėvens upės ties Lėvens mokykla maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta.
 
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131