Gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ kolektyvui

Kategorija Naujienos
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras jau trečius metus vykdo Pasvalio r. bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymus, taip pat psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių (įstaigų) darbuotojams mokymus, kurie trunka net keturis mėnesius (40 val.). Šiemet mokymai nuo balandžio iki pat liepos mėnesio vyko Pasvalio lopšelyje darželyje „Eglutė“. Mokymus vedė gebėjimų stiprinimo komandos: psichologas ir socialinis pedagogas, psichologas ir profesinės sveikatos specialistas.
Gebėjimų stiprinimo metu grupės pirmiausia pristato aktualias ugdymo įstaigos, įmonės problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro tolesnių konsultacijų planą, kuriame nurodomos konsultacijų metu nagrinėtinos problemos. Konsultacijų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas. Po vienos konsultacijos pateiktos rekomendacijos vienai problemai spręsti laikomos viena rekomendacija. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitose konsultacijose.
Mokymų metu buvo analizuojamos dalyvių keliamos problemos bei pasitelkiant grupėje vykstančius procesus, formuojamos rekomendacijos sunkumams spręsti. Projekto turinys daugiau orientavosi į psichologinės sveikatos stiprinimą. Analizuojamos priemonės, prevenciškai veikiančios psichologinio perdegimo riziką, didinančios darbuotojų psichologinį atsparumą, nagrinėjamos priemonių pritaikymo galimybės. Dalyviai praktiškai prisilietė prie pagalbos sau metodikų ir jų praktikavimo kasdieniniame gyvenime, tokiu būdu sulekiant dėmesį į savo psichologinę gerovę, mažinant psichologinių sunkumų atsiradimo riziką.
Nuoširdžiai dėkojame Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ kolektyvui už bendradarbiavimą.
 
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131