Rugpjūčio 1 d. buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Kategorija Naujienos
Informuojame, kad vandens kokybė Šilo ežere, Lėvens upėje ties Pasvalio Lėvens pagr. mokykla ir Pasvalio poilsio parko maudykloje atitinka higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
 
Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“.
 
Pasvalio rajono sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
V.Jankevičienės nuotrauka
Gali būti vandens telkinys ir medis vaizdas
 
 
 
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131